RESURSE UMANE

 

PROFESORI/CADRE DIDACTICE

5 catedre


Comisia diriginților

ELEVI

Clase: repartiție săli, diriginți/ Elevii pe claseElevi cu care ne mândrimConsiliul elevilor/ Orarul elevilor

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

PERSONAL NEDIDACTIC