#ROVACCINARE

#ROVACCINARE

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Gheorghe Șincai (n. 27 februarie 1754, Râciu, Mureș – d. 2 noiembrie 1816, Bobota)

Rezultate BACALAUREAT 2020

 

Vezi aici ⇓

⇒Lista candidaților ADMIȘI la specializarea învățători educatoare⇐

⇒Lista candidaților RESPINȘI la specializarea învățători educatoare⇐

DOCUMENTE ÎNSCRIERE BACALAUREAT

Documentele necesare înscrierii la examenul de bacalaureat:

⇓Cereri de înscriere BAC 2020

⇓Tabel de înscriere BAC 2020

Documentele se pot trimite pe adresa de mail a școlii: pedagogic_zalau@yahoo.com

CERERI ECHIVALARE COMPETENȚE

⇓CERERE DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A REZULTATELOR OBŢINUTE LA EXAMENE CU RECUNOAŞTERE INTERNAŢIONALĂ PENTRU CERTIFICAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE ÎN LIMBI STRĂINE

⇓CERERE DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A REZULTATELOR OBŢINUTE LA EXAMENE CU RECUNOAŞTERE EUROPEANĂ PENTRU CERTIFICAREA COMPETENŢELOR DIGITALE

ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

Anexa nr. 3 la ordinul MEC  pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educaţiei naționale nr. 948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare

_______________________________________________________________________________

PROFIL PEDAGOGIC

SPECIALIZĂRILE:

ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE, EDUCATOR – PUERICULTOR, INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAŞCOLARĂ, MEDIATOR ȘCOLAR, BIBLIOTECAR-DOCUMENTARIST, PEDAGOG ŞCOLAR

La învățământul liceal – filiera vocațională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea și certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de înscriere a candidatului.

Fișa de aptitudini va conține:

– tipurile de aptitudini – de comunicare, artistice și fizice – și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini : limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;

– media generală a claselor V – VIII la disciplinele : limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport ;

– media generală a claselor V-VIII la purtare;

– calificativul – ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic.

Pentru a fi declarat ADMIS la profilul pedagogic, toate specializările, candidatul trebuie să aibă, în fișa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport, media generală a claselor V – VIII mai mare sau egală cu 7 și media generală la purtare a claselor V-VIII, 10.

Pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în învățământul liceal – filiera vocațională, profil pedagogic, toate specializările, comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial îndeplinesc atât atribuții legate de completarea fișei de aptitudini și de transmitere a acesteia către unitatea de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, cât și atribuții privind completarea, semnarea și ștampilarea anexelor la fișele de înscriere și încărcarea informațiilor în aplicația informatică dedicată admiterii în învățământul liceal de stat, conform procedurii elaborate de către Comisia Națională de Admitere.

Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe fișa de aptitudini, în câmpul dedicat, se face de către comisia de admitere instituită la nivelul unității de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, care va alcătui și lista candidaților admiși la profilul pedagogic.

Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocațională, a candidaților care au obținut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Modelul fișei de aptitudini este stabilit de către Comisia Națională de Admitere și este transmis Comisiilor de admitere județene/a Municipiului București, până la data de 2 iunie 2020.

⇓ Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

⇓MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A SESIUNILOR DE EXAMEN ÎN SCOPUL PREVENIRII ȘI COMBATERII INFECTĂRII CU SARS-CoV-2 LA NIVELUL LICEULUI PEDAGOGIC „GHEORGHE ȘINCAI” ZALĂU

⇓Acord părinte

Oferta noastră

Sărbători frumoase, Hristos a Înviat!

Bogăția sufleteasca este darul cel mai de preț pe care îl aduce această sfântă sărbătoare.

Împarte celor dragi cadouri: bucurie, voie bună, liniște sufletească și înțelegere.

Hristos a Înviat!