INFORMAȚII

LICEUL PEDAGOGIC „GH. ȘINCAI”: TRECUT ȘI PREZENT

Scurt istoric

Istoria Liceului Pedagogic „Gh. Șincai” Zalău este, indisolubil, legată de momentul reînființării județului Sălaj, în anul 1968. În vederea asigurării unei stabilități a personalului didactic al județului, se impunea înființarea unui liceu pedagogic care să școlarizeze elevi proveniți din localitățile județului.

Astfel, în 1968, ISJ Sălaj, prin inspectorul școlar general prof. Emil Trif, a solicitat Ministerului Învățământului, aprobarea înființării unui liceu cu profil pedagogic.

Pentru anul școlar 1968-1969, au fost aprobate două clase cu profil pedagogic, care au funcționat în cadrul Liceului de cultură generală Zalău.

În 1969, a fost înființat Liceul Pedagogic Zalău, prin Ordinul Ministrului nr. 50/08.1969, primul director al liceului fiind prof.Vasile Fărcaș. Alături de clasele de liceu, a funcționat și un institut pedagogic de 2 ani, prima promoție a acestuia absolvind în anul școlar 1970-1971, iar prima promoție a liceului în anul școlar 1971-1972. În primul an, clasele liceului au funcționat în cadrul Școlii generale nr.6 Zalău( actualmente Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”), devenită ulterior școală de aplicație.

Din anul 1970, liceul a funcționat în clădirea în care funcționează și în prezent, situată pe strada Crișan, nr. 15 A. Primul colectiv de conducere a fost constituit din prof. Vasile Fărcaș-director, prof. Gheorghe Boșca, prof. Iuliu Suciu, prof. Stela Temeș- directori adjuncți.

Alături de clădirea cu 21 de săli de clasă și laboratoare, liceul a beneficiat și de un internat cu 208 locuri, o cantină pentru 500 de persoane pe serie și o sală de sport.

În 1974, după pensionarea dir. Vasile Fărcaș, conducerea liceului a fost preluată de prof. Cornel Nemeș, până în 1982.

În perioada 1978-1982, liceul începe să școlarizeze elevi la profilul industrie ușoară, clasele de pedagogic aflându-se în lichidare. În 1982 a absolvit ultima clasă cu profil pedagogic, liceul devenind, prin Decretul 220/1982, Liceul Industrial nr.5 Zalău, director fiind numită prof. Ana Cheța. Denumirea liceului este menținută până în 1990, unitatea beneficiind, în această perioadă, de o îmbunătățire a bazei materiale, dar și de o schimbare a colectivului de cadre didactice, dată fiind schimbarea profilului.

În anul 1990, ca urmare a memoriului adresat ministrului de către noul director, liceul revine la profilul pedagogic, sub denumirea de Școala Normală Zalău, în perioada 1990-2000 conducerea fiind asigurată de prof. Iuliu Suciu,  directorii adjuncți de la acea dată fiind Barta Tiberiu și Toth Alexandru.

Din anul școlar 1990-1991, liceul va funcționa și cu profil umanist-secțiile română și maghiară-, cărora li se vor alătura, în 1993, clase de seminar teologic, profilul industrie ușoară aflându-se în lichidare. În acea perioadă, în școală vor funcționa și clase cu profil pedagogic postliceal, învățământ de zi.

Din 1993, liceul va beneficia, la propunerea directorului Iuliu Suciu, de un patron spiritual. E anul în care liceul devine Școala Normală „Gheorghe Șimcai” Zalău. Dezvelirea bustului cărturarului Gheorghe Șincai, operă a sculptorului sălăjean Ioan Mihele, are loc în data de 23 mai 1996.

În perioada 1993-1999, liceul funcționează cu profilurile pedagogic, umanist, artistic, teologic.

După 1999, școala va funcționa sub denumirea de Liceul Pedagogic „Gh. Șincai”, alături de profilul pedagogic regăsindu-se profilul uman, secțiile română și maghiară. Din inițiativa inspectorului școlar general prof. dr. Ioan Abrudan, în cadrul liceului, va funcționa și un colegiu pedagogic de 3 ani, filială a Universității „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca.

În 2012, ca urmare a publicării Procedurii de atribuire a denumirilor instituțiilor de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar din 13.12.2011 și a planului de școlarizare care cuprindea, preponderent, clase cu profil umanist, filieră teoretică, denumirea liceului s-a modificat în Liceul Teoretic „Gh. Șincai” Zalău.

Demersurile inițiate de directorul prof. dr. Codin Ciurean au avut ca rezultat revenirea la cunoscuta denumire a liceului, începând cu 1 septembrie 2014, odată cu revenirea la conducerea liceului a doamnei prof. Crișan Laura.

Începând cu anul școlar 2021-2022, unitatea de învățământ școlarizează două niveluri de învățământ, gimnazial și liceal, și o specializarea nouă, educator-puericultor, în cadrul filierei vocaționale, profil pedagogic.

Astăzi, liceul funcționează sub denumirea care l-a consacrat de-a lungul timpului:

Liceul Pedagogic „Gh. Șincai” Zalău