INFORMAȚII

DECIZIE_CP_2022-2023

Profesorii Liceului Pedagogic „Gheorghe Șincai”

Repartizarea pe catedre a colectivului de profesori


Catedra de limba și literatura română, limba latină, limba și literatura maghiară

Catedra de limbi moderne-engleză, franceză, germană

Catedra de matematică, științe, geografie

Catedra de socio-umane și Istorie

Catedra de Educatie fizică-Arte