INFORMAȚII

 

PROFESORI/CADRE DIDACTICE

5 catedreComisia diriginților

ELEVI

Clase: repartiție săli, diriginți/ Elevii pe clase
Elevi cu care ne mândrim
Consiliul elevilor/ Orarul elevilor

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

PERSONAL NEDIDACTIC