DESPRE NOI

LICEUL PEDAGOGIC „GH. ȘINCAI” TRECUT ȘI PREZENT

 Istoria Liceului Pedagogic „Gh. Șincai” Zalău este, indisolubil, legată de momentul reînființării județului Sălaj, în anul 1968. În vederea asigurării unei stabilități a personalului didactic al județului, se impunea înființarea unui liceu pedagogic care să școlarizeze elevi proveniți din localitățile județului.
Astfel, în 1968, ISJ Sălaj, prin inspectorul școlar general prof. Emil Trif, a solicitat Ministerului Învățământului, aprobarea înființării unui liceu cu profil pedagogic.
Pentru anul școlar 1968-1969, au fost aprobate două clase cu profil pedagogic, care au funcționat în cadrul Liceului de cultură generală Zalău.
În 1969, a fost înființat Liceul Pedagogic Zalău, prin Ordinul Ministrului nr. 50/08.1969, primul director al liceului fiind prof. Vasile Fărcaș. Alături de clasele de liceu, a funcționat și un institut pedagogic de 2 ani, prima promoție a acestuia absolvind în anul școlar 1970-1971, iar prima promoție a liceului în anul școlar 1971-1972. În primul an, clasele liceului au funcționat în cadrul Școlii generale nr.6 Zalău (actualmente Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”), devenită ulterior școală de aplicație.
Din anul 1970, liceul a funcționat în clădirea în care funcționează și în prezent, situată pe strada Crișan, nr. 15 A. Primul colectiv de conducere a fost constituit din prof. Vasile Fărcaș-director, prof. Gheorghe Boșca, prof. Iuliu Suciu, prof. Stela Temeș– directori adjuncți.
Alături de clădirea cu 21 de săli de clasă și laboratoare, liceul a beneficiat și de un internat cu 208 locuri, o cantină pentru 500 de persoane pe serie și o sală de sport.
În 1974, după pensionarea dir. Vasile Fărcaș, conducerea liceului a fost preluată de prof. Cornel Nemeș, până în 1982.
În perioada 1978-1982, liceul începe să școlarizeze elevi la profilul industrie ușoară, clasele de pedagogic aflându-se în lichidare. În 1982 a absolvit ultima clasă cu profil pedagogic, liceul devenind, prin Decretul 220/1982, Liceul Industrial nr.5 Zalău, director fiind numită prof. Ana Cheța. Denumirea liceului este menținută până în 1990, unitatea beneficiind, în această perioadă, de o îmbunătățire a bazei materiale, dar și de o schimbare a colectivului de cadre didactice, dată fiind schimbarea profilului.
În anul 1990, ca urmare a memoriului adresat ministrului de către noul director, liceul revine la profilul pedagogic, sub denumirea de Școala Normală Zalău. În perioada 1990-2000, conducerea liceului a fost asigurată de prof. Iuliu Suciu,  directorii adjuncți de la acea dată fiind prof. Barta Tiberiu și prof. Toth Alexandru.
Din anul școlar 1990-1991, liceul va funcționa și cu profil umanist-secțiile română și maghiară-, cărora li se vor alătura, în 1993, clase de seminar teologic, profilul industrie ușoară aflându-se în lichidare. În acea perioadă, în școală vor funcționa și clase cu profil pedagogic postliceal, învățământ de zi.
Din 1993, liceul va beneficia, la propunerea directorului Iuliu Suciu, de un patron spiritual. E anul în care liceul devine Școala Normală „Gheorghe Șincai” Zalău. Dezvelirea bustului cărturarului Gheorghe Șincai, operă a sculptorului sălăjean Ioan Mihele, are loc în data de 23 mai 1996.
În perioada 1993-1999, liceul funcționează cu profilurile pedagogic, umanist, artistic, teologic.
După 1999, școala va funcționa sub denumirea de Liceul Pedagogic „Gh. Șincai”, alături de profilul pedagogic regăsindu-se profilul uman, secțiile română și maghiară. Din inițiativa inspectorului școlar general prof. dr. Ioan Abrudan, în cadrul liceului, va funcționa și un colegiu pedagogic de 3 ani, filială a Universității „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca.
În perioada septembrie 2000- martie 2006, la conducerea liceului s-a aflat prof.dr. Ioana Mărcuș, iar în perioada martie 2006-septembrie 2012, director al liceului a fost prof. Laura Crișan. Director adjunct al liceului a fost, timp de 21 de ani, prof. Toth Alexandru.
În 2012, ca urmare a publicării Procedurii de atribuire a denumirilor instituțiilor de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar din 13.12.2011 și a planului de școlarizare care cuprindea, preponderent, clase cu profil umanist, filieră teoretică, denumirea liceului s-a modificat în Liceul Teoretic „Gh. Șincai” Zalău.
Demersurile inițiate de directorul prof. dr. Codin Ciurean au avut ca rezultat revenirea la cunoscuta denumire a liceului, începând cu 1 septembrie 2014, odată cu revenirea la conducerea liceului a doamnei prof. Crișan Laura.
Din septembrie 2015, conducerea liceului este asigurată de prof. dr. Carmen Ardelean și prof. Eszter Banto.
Astăzi, liceul funcționează sub denumirea care l-a consacrat de-a lungul timpului:
Liceul Pedagogic „Gh. Șincai” Zalău.

 

VIZIUNE, MISIUNE

 

CONDUCEREA ŞCOLII

 

ORGANIGRAMA INSTITUŢIEI

 

COMISII DE LUCRU

 

SERVICII OFERITE

 

ASOCIAŢIA CULTURAL EDUCATIVĂ "GH. ŞINCAI"