Acasă » ADMITERE » Documente

#ROVACCINARE

#ROVACCINARE

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Gheorghe Șincai (n. 27 februarie 1754, Râciu, Mureș – d. 2 noiembrie 1816, Bobota)

Documente

Rezultate_echivalare_test lb engleza_2021-2022

Procedura_repartizare pe SPECIALIZĂRI_PEDAGOGIC

Metodologia admiterii:

ORDIN privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017—2018

Calendarul admiterii:

Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017—2018

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE PROBE DE APTITUDINI, profil pedagogic:

Dosar plic
Cerere tip
Anexă fişă înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ de la care provine candidatul;
Certificat de naştere şi carte de identitate- copii certificate “conform cu originalul” sau legalizate;
Adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea “apt pentru a susţine probele sportive”;

Vizualizează
ACTE NECESARE  PENTRU ÎNSCRIEREA  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL  LICEAL:

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

a) cererea de înscriere

b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată

c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională clasa a VIII-a

d) foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale)

e) fişa medicală

Vizualizează
 PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI

1. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE

Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:

a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece, învăţate în clasele I- VIII;
b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

Aptitudinile investigate sunt: auzul muzical, simțul ritmic, memoria muzicală și calitățile vocale.

2. PROBA DE APTITUDINI FIZICE

  Proba constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:

a) reproducerea, după model, a 2-3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor.

b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a – a VI-a, executate izolat.

c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (implică un efort moderat)

3. PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE

Proba constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.

Aptitudinile investigate sunt:

a) receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte

b) încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.

4. INTERVIU

Proba constă în:

  1. a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
  2. b) lectură expresivă la prima vedere;
  3. c) participare la o conversaţie candidat – comisie, pe o temă dată (se verifică capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie).

 

Aptitudinile investigate sunt:

  • comunicarea;
  • dicţia.

Vizualizează

NOTĂ:
Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”.

Respingerea la o probă atrage după sine obţinerea calificativului ”respins” la probele de aptitudini.

Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializarea: învăţători – educatoar.

Comisia pentru fiecare probele de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, de nivel liceal.

Preşedintele comisiei este directorul/ directorul adjunct unităţii de învăţământ.

La probele de aptitudini candidaţii vor avea asupra lor următoarele:

– la proba de aptitudini artistice: pensule, culori de apă (acuarele, guaşe sau tempera), vas pentru apă, creion negru, radieră

– la proba de aptitudini fizice: echipament sportiv, pantofi sport (pt. sala de sport)