INFORMAȚII

Rezultate_echivalare_test lb engleza_2021-2022

Procedura_repartizare pe SPECIALIZĂRI_PEDAGOGIC

Metodologia admiterii:

ORDIN privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017—2018

Calendarul admiterii:

Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017—2018

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE PROBE DE APTITUDINI, profil pedagogic:
Vizualizează
ACTE NECESARE  PENTRU ÎNSCRIEREA  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL  LICEAL:
Vizualizează
 PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI
Vizualizează

NOTĂ:
Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”.

Respingerea la o probă atrage după sine obţinerea calificativului ”respins” la probele de aptitudini.

Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializarea: învăţători – educatoar.

Comisia pentru fiecare probele de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, de nivel liceal.

Preşedintele comisiei este directorul/ directorul adjunct unităţii de învăţământ.

La probele de aptitudini candidaţii vor avea asupra lor următoarele:

– la proba de aptitudini artistice: pensule, culori de apă (acuarele, guaşe sau tempera), vas pentru apă, creion negru, radieră

– la proba de aptitudini fizice: echipament sportiv, pantofi sport (pt. sala de sport)