ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

Anexa nr. 3 la ordinul MEC  pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educaţiei naționale nr. 948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare

_______________________________________________________________________________

PROFIL PEDAGOGIC

SPECIALIZĂRILE:

ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE, EDUCATOR – PUERICULTOR, INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAŞCOLARĂ, MEDIATOR ȘCOLAR, BIBLIOTECAR-DOCUMENTARIST, PEDAGOG ŞCOLAR

La învățământul liceal – filiera vocațională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea și certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de înscriere a candidatului.

Fișa de aptitudini va conține:

– tipurile de aptitudini – de comunicare, artistice și fizice – și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini : limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;

– media generală a claselor V – VIII la disciplinele : limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport ;

– media generală a claselor V-VIII la purtare;

– calificativul – ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic.

Pentru a fi declarat ADMIS la profilul pedagogic, toate specializările, candidatul trebuie să aibă, în fișa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport, media generală a claselor V – VIII mai mare sau egală cu 7 și media generală la purtare a claselor V-VIII, 10.

Pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în învățământul liceal – filiera vocațională, profil pedagogic, toate specializările, comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial îndeplinesc atât atribuții legate de completarea fișei de aptitudini și de transmitere a acesteia către unitatea de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, cât și atribuții privind completarea, semnarea și ștampilarea anexelor la fișele de înscriere și încărcarea informațiilor în aplicația informatică dedicată admiterii în învățământul liceal de stat, conform procedurii elaborate de către Comisia Națională de Admitere.

Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe fișa de aptitudini, în câmpul dedicat, se face de către comisia de admitere instituită la nivelul unității de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, care va alcătui și lista candidaților admiși la profilul pedagogic.

Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocațională, a candidaților care au obținut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Modelul fișei de aptitudini este stabilit de către Comisia Națională de Admitere și este transmis Comisiilor de admitere județene/a Municipiului București, până la data de 2 iunie 2020.

⇓ Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

⇓MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A SESIUNILOR DE EXAMEN ÎN SCOPUL PREVENIRII ȘI COMBATERII INFECTĂRII CU SARS-CoV-2 LA NIVELUL LICEULUI PEDAGOGIC „GHEORGHE ȘINCAI” ZALĂU

⇓Acord părinte

Oferta noastră

Sărbători frumoase, Hristos a Înviat!

Bogăția sufleteasca este darul cel mai de preț pe care îl aduce această sfântă sărbătoare.

Împarte celor dragi cadouri: bucurie, voie bună, liniște sufletească și înțelegere.

Hristos a Înviat!

Recomandări

Pentru fiecare persoană, sportul este un prilej de îmbunătăţire a felului său de a fi

         Sub deviza ” Pentru fiecare persoană, sportul este un prilej de îmbunătăţire a felului său de a fi” s-a desfășurat cea de a doua activitate din cadrul Proiectului educativ ” Olimpism -spirit, valori, principii” ediția a III-a care își propune realizarea unor acțiuni, activități, specific educației non formale și formale care să ducă la însușirea valorilor, spiritului și a principiilor Olimpismului; dezvoltarea competențelor, abilităților elevilor participanți în proiect de valorificare în diferite situații a valorilor, spiritului și a principiilor, idealului Olimpismului; de a dezvolta spiritul competitiv, spiritual de Fair-play.

        Traseul cu bicicletele a pornit din curtea Liceului Pedagogic ” Gheorghe Șincai „ Zalău urmând un traseu prin centrul orașului și finalizând în fața Prefecturii Județului Sălaj, cu un Flash-Mob constând în alcătuirea cercurilor olimpice pe acordurile Imnului Olimpic.

         În cadrul proiectului care se desfășoară pe durata întregului a școlar vor mai avea loc activități precum: rugby tag și oină – sporturi naționale și internaționale, sporturi olimpice și sporturi neolimpice, Cross Olimpic cu atingerea unor obiective semnificative – reprezentative din localitatea Bucium, Ziua Olimpică – Piramide, concursuri, ștafete, meciuri demonstrative, Jocurile copilăriei, Gradina Botanică ”Vasile Fati” Jibou și altele organizate în cadrul fiecărei instituții participante.

Participanții la proiect sunt elevii următoarelor unități de învăţământ: Şcoala Gimnazială ”Gheorghe Lazăr“ Zalău (profesori coordonatori – Mastan Dorin și Ignat Marian), Colegiul Naţional „Silvania” Zalău (profesori coordonatori – Ţârle Monica, Morar Monica, Bulgărean Sanda), Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău (profesori coordonatori – Cozac Alina, Crişan Claudiu şi Giurgiu Horea), Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” Zalău (profesori coordonatori – Prodan Vasile şi Lukacs Zoltan) şi iniţiatorii proiectului – Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai“ Zalău (profesori coordonatori – Banto Eszter şi Predescu Dan).

În proiect mai sunt incluse Școala Gimnazială Dragu (profesor coordonator Ardelean Cosmin), Școala Gimnazială Nr. 1 Bucium (profesor coordonator Pușcaș Mariana), Școala Gimnazială „Silvania” Șimleul Silvaniei (profesor coordonator Lazăr Mirela), Liceul Teoretic „Ion Agărbiceanu” Jibou (profesor coordonator Csillik Bujor Daniel ).

Proiectul este susţinut și de Academia Olimpică Română-Filiala Sălaj, Asociația Sportivă 2 B Sports Zalău, Direcția județeană pentru tineret și sport Sălaj.